Generalforsamlinger


23. marts 2024: Ordinær generalforsamling
Hent bestyrelsens beretning HER
Hent godkendt årsregnskab HER
Hent referat HER


27. februar 2024: Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Kalvehave Butikshus ApS
(udsendt pr mail – tjek venligst spam-filter hvis mailen ikke er modtaget)

Tid: Lørdag d. 23. marts 2024 kl. 14:00
Sted: Kalvehave Skole & Børnehus, Kirkevejen 3, 4771 Kalvehave.

Dagsorden kan hentes HER som pdf-fil
Fuldmagt kan hentes HER som pdf-fil

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning samt godkendelse af årsrapporten.
 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
 4. Valg af syv medlemmer til bestyrelsen (iflg. Vedtægternes §9 stk. 1, afgår tre bestyrelsesmedlemmer i lige år. Som følge af lodtrækning er følgende på valg: Morten Rand Jensen, Martin Sønderholm og Rasmus Oxfeldt Larsen – de er alle villige til genvalg)
 5. Valg af to suppleanter (nuværende suppleant Roland Lange er villig til genvalg). Da bestyrelsen har haft afgang af et bestyrelsesmedlem, ønskes yderlige valg af en suppleant.
 6. Valg af revisor: ReviVision
 7. Indkomne forslag.
 8. Eventuelt.
  Adgang til generalforsamlingen har anpartshavere og/eller dennes ægtefælle eller samlever, hvis denne er en del af husstanden. Stemmekort udleveres ved indgangen – husk ID!
  På generalforsamlingen giver hver anpart (á 2.500 kr.) én stemme.
  Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt, der kun kan meddeles gældende for en enkelt generalforsamling. Fuldmagt vedhæftet.
  Ingen anpartshaver kan for egne anparter eller i henhold til fuldmagt afgive mere end 10 stemmer. Alle anpartshavere kan opstille til bestyrelsen
  Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen. Mailadressen er: kontakt@kalvehavebutikshus.dk


5. november 2023: Ekstraordinær generalforsamling
Hent referat HER.

18. oktober 2023 (mail):
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i selskabet
5. november 2023, kl. 9.00, Den Gule Stald
Se indkaldelsen HER.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Orientering fra bestyrelsen.
3. Forslag til vedtægtsændring af §5 stk. 1 i Vedtægter for Kalvehave Butikshus aps.
4. Valg af suppleant til bestyrelsen.
5. Eventuelt.


8. oktober 2023: Ekstraordinær generalforsamling
Hent referat HER

18. september 2023 (mail):
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i selskabet
8. oktober 2023 kl. 14, Kalvehave Skole
Se indkaldelsen HER.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Orientering fra bestyrelsen.
3. Forslag til vedtægtsændring af §5 stk. 1 i Vedtægter for Kalvehave Butikshus aps.
4. Valg af suppleant til bestyrelsen.
5. Eventuelt.


11. marts 2023: Stiftende generalforsamling, Kalvehave Butikshus Aps.
Hent referat HER

25. februar 2023 (mail):
Indkaldelse til stiftende generalforsamling for Kalvehave Butikshus ApS
11. marts 2023 kl. 14:00, Kalvehave Skole.
Se indkaldelsen HER
Dagsorden:
1. Vag af dirigent.
2. Abejdsgruppens beretning – sse skriftlig beretning HER
3. Gennemgang og beslutning af vedtægter – se forslag til vedtægter HER.
4. Redegørelse for selskabets økonomi
5. Valg af 7 medlemmer til bestyrelsen
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Scroll to Top